Om Källvikendörren - Dörrskräddaren i Heby, Uppsala

Källvikendörren – Dörrskräddaren i Heby, Uppsala län

Källvikendörren etablerades av Sven Andersson redan 1958. Sedermera tog sonen Jonny Nygård över och fortsätter än idag att utveckla Källvikendörren, nu med 42 års egen erfarenhet. Med så många år på nacken har vi hunnit skaffa oss såväl bred som djup kunskap och erfarenhet och har idag stött på de flesta utmaningar man kan tänka sig när det gäller olika former av dörrar.

Vi kallar oss gärna för ”Dörrskräddare”, då vi skräddarsyr dörrar med nål och tråd om det krävs, utifrån plats och funktion. Behöver du en dörr av samma design som den som behöver bytas, då utformar vi din nya dörr efter den gamla designen.

Källvikendörren har sin bas i Heby i Uppland, inte långt från Uppsala, men vi arbetar rikstäckande och har i dagsläget nio heltidsanställda medarbetare. Vi har faktiskt den bästa placeringen vi kan tänka oss. Närheten till hela Mälardalen med Västerås, Enköping, Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs, Örebro till Uppsala, Falun, Borlänge, Ludvika Gävle norrut – gör vår placering i Sverige så central den kan bli. På bara 15 mils radie från vår fabrik når vi inte mindre än en tredjedel av Sveriges befolkning och kan med säkerhet vara snabbt på plats hos dig.

Liten dörrhistorik

Entrédörren har i alla tider varit viktig, dels som ett skydd mot väder, vind och ovälkomna besökare men entrédörren har också alltid varit en del i hur man välkomnar sina gäster. En vacker och välkomnande dörr till husets entré visade också husets ägares status. Ofta smyckade man själva portalen runt gårdens entrédörr.

Historiskt sett hade man en dörr in till kallfarstun, denna öppnades inåt, vilket också ansågs välkomnande. Sedan följde dörren in till själva huset och på så vis höll man kylan ute.

På 50-talet försvann kallfarstun men man behöll innerdörren. I och med att det blev dubbla dörrar fick de hängas åt varsitt håll för att inte krocka och ytterdörren blev utåtgående. Under sent 1970-tal började man tillverka dörrar där man lagt in aluminiumplåt och på så vis blev ytterdörren klimatspärrad och höll för väder och vind utan att slå sig och bli skev eller dragig. Idag finns dörrar för alla upptänkliga behov och nästan alla entrédörrar i Sverige är utåtgående, vilket även är bra ur säkerhetssynpunkt.

Dörrtrender genom tiderna

Trender och mode finns även i dörrarnas värld. Våra ytterdörrar säger mycket om huset och kanske även en del om husets ägare. Samtidens mode har alltid avspeglat sig i dörrens design. Äldre dörrar har gått från enklare paneldörrar med tvärslåar på baksidan till profilerade paneldörrar med enkla mönster som var vanligt på 1600- och 1700-talen, och sedan vidare till 1700- och 1800-talens pråligare spegeldörrar.

Under Stockholmsutställningen 1930 fick Sverige upp ögonen för Funktionalismen, vilken blev rådande inom arkitekturen fram till slutet av 1950-talet och kännetecknas av rena, mjuka och luftiga linjer. Här finner vi den tidstypiska ytterdörren och innerdörren, med släta ytor som var lätta att hålla rena.

Idag tillverkar vi säkra dörrar som möter dagens krav men enligt gammal förlaga när så önskas.

Inställningar för cookies

Vänligen välj