POPULAR                    ORGINAL+18                  ORGINAL+10                BASTUDÖRRAR      
                         
      FÖNSTER                            DÖRRAR                             FÖNSTER
                                      CE-pretstandadeklaration       CE-prestandadeklaration